Simonsbergers ontvang toekennings

Vier oud-inwoners van Simonsberg van die Universiteit Stellenbosch (US) is onder die ontvangers van toekennings deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Die bekroningsplegtigheid is Vrydagaand (13 September) in die HB Thom-teater op die Stellenbosch-kampus gehou terwyl ʼn soortgelyke funksie in Junie in Pretoria gehou is.

Die oud-Simonsbergers is professore Hermann Giliomee, Buitengewone Professor in Geskiedenis aan die US; PJ Mohr, emeritusprofessor aan UNISA; Philip Spies, emeritusprofessor en voormalige direkteur van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan die US en Piet Steyn, emeritusprofessor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap en voormalige waarnemende Senior Direkteur: Navorsing aan die US.