SIMONSBERGER WEER OP VOORFRONT

Jan Mouton Leersentrum

By die geleentheid het De Villiers spesiale erkenning gegee aan die bydrae van mnr Jannie Mouton, ʼn US-alumnus, jare lange donateur en stigter van die beleggingsmaatskappy, die PSG Groep.

Mouton het reeds in 2007 die Jannie Mouton-PSG Beursleningsprogram tot stand gebring met die opbrengs van aandele wat hy en sy maatskappy aan die Universiteit geskenk het. Sedertdien het al digby honderd studente finansiële bystand uit hierdie inisiatief ontvang.

In 2016 maak Mouton ʼn massiewe filantropiese skenking aan die US toe hy R50-miljoen bygedra het tot die boukoste van die sentrum.

“In totaal beloop sy filantropiese skenkings aan die Universiteit nou al veel meer as hierdie verstommende bedrag. Maar belangriker as groot somme geld is die feit dat dit studente en die bevordering van studentesukses is, wat by Jannie se skenkings baat. Dít is kenmerkend van sy skenkings aan die US en sy geldelike hulp aan studente – dat dit die versterkende mag van die hoër onderwys inspan om lewens te verander, om die wêreld te verander,” het De Villiers gesê.

“Mense wat hom ken, weet hy is nie iemand wat roem en eer najaag nie. Hy is nie iemand vir die kollig en die rooi tapyt nie. Op tipiese wyse het hy as die grootste individuele skenker vir hierdie projek versoek dat die gebou sy pa se naam sal dra – Johannes Jacobus Mouton, of kortom, Jan Mouton.”

Mnr Mouton het vroeër gesê dat die skenking vir hom meer is as net ʼn belegging in ʼn kontemporêre ruimte wat die leerervaring van ons studente sal verryk. “Dit is inderdaad ʼn belegging in die toekoms en voortgesette uitnemendheid van die Universiteit Stellenbosch as ʼn wêreld-gehalte leier op die gebied van hoër onderwys.”

“My pa het ʼn bepalende invloed op my lewe gehad en ek het die allerhoogste agting vir hom. Dis om hierdie rede dat ek die Universiteit versoek het om die sentrum na my pa te vernoem. Benewens my pa is ek ook persoonlik deur mnr Warren Buffet aangespoor om ʼn positiewe verskil in die samelewing te maak – tot voordeel van die volgende generasie.”

LEES VERDER