Simonsberg is celebrating its 65 year anniversary!

Die Bond van Oud-Simonsbergers

Beste Simonberg “Ou Manne”

Simonsberg vier volgende jaar sy 65ste bestaansjaar!

Die Simonsberg OudBond komitee gee hiermee kennis dat Simonsberg sy 65 jare van ‘gees’ volgende jaar gaan vier met ‘n reunie vir alle oud Simonsbergers.

Reserveer asseblief solank die datum.

Plek: Simonsberg Manskoshuis
Datums: 4 – 6 September 2020
Funksies: Golf dag, Informele funksie, Huisvergadering, Gala ete en baie geleentheid om gees te bou, net soos die manne van die Withuis dit kan doen.

Sodra die reelings finaliseer is, sal ons dit weer soos in die verlede op n digitale platform vrystel, sodat julle die nodige besprekings kan doen.

Besoek solank die webblad: www.simonbond.org.za en maak seker dat jou besonderhede op datum is.

Noblesse Oblige

Tonie Fuchs
Oudbond

/////////

Dear Simonsberg Old Boy

Simonsberg is celebrating its 65 year anniversary!

The committee of the Simonsberg Oud-Bond is pleased to announce that Simonsberg will be celebrating its 65 years of ‘gees’ by hosting a reunion for all old boy Simonsbergers.

Please save the date.

Venue: Simonsberg Residence
Dates: 4 – 6 September 2020
Events: Golf day, Informal function, huisvergadering, gala dinner and lots of gees in-between.

We will let you know as soon as the booking platform for the reunion and these events are open on our website: www.simonbond.org.za. If your details are not registered or updated on this site, please visit the site to do so.

Noblesse Oblige

Tonie Fuchs
Oudbond