Reunie/Reunion Sept 2020

Manne Covid-19 pandemie, en die algehele onsekerheid insake wanneer die land en wêreld  weer na normaal gaan terugkeer het die Bond laat besluit om die beplande reunie vir Sept 2020 te kansselleer en te verskuif na volgende jaar.  Ons sal datums op n later stadium weer bevestig.

 

Gents the Covid-19 pandemic and all the uncertainties has forced the Bond to reconsider the planned reunion for Sept 2020.  It has now been postponed until next year, dates will be announced at a later stage