Welkom by Simonsberg Oudbond

SIMONSBERG OUDBOND

Dit is die doel van die Bond om 'n samehorige gevoel onder Oud Simonsbergers te skep.
Lees verder...

NUUS

Bly op hoogte van alles wat gebeur en besoek gereeld vir die nuutste nuus.
Lees meer ...

SIMONSBERG Geskiedenis Projek

Oud Simonsbergers word genooi om ‘n bydrae te lewer in die skryf van die Withuis se ryke kultuur geskiedenis.

Kliek op onderstaande link

Geskiedenis van die Withuis

History of the Whitehouse

U kan ook bydraes direk aan Prof Wessel Visser stuur by wpv@sun.ac.za