Welkom by Simonsberg Oudbond

SIMONSBERG OUDBOND

Dit is die doel van die Bond om 'n samehorige gevoel onder Oud Simonsbergers te skep.
Lees verder...

NUUS

Bly op hoogte van alles wat gebeur en besoek gereeld vir die nuutste nuus.
Lees meer ...

REUNIE 2020

Manne Covid-19 pandemie, en die algehele onsekerheid insake wanneer die land en wêreld weer na normaal gaan terugkeer het die Bond laat besluit om die beplande reunie vir Sept 2020 te kanselleer en te verskuif na volgende jaar. Ons sal datums op n later stadium weer bevestig.

Gents the Covid-19 pandemic and all the uncertainties has forced the Bond to reconsider the planned reunion for Sept 2020. It has now been postponed until next year, dates will be announced at a later stage.