Nuus

 • ONDERSTEUN PR WOEST VIR RAAD VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

  Posted on February 16, 2018 in Nuus

  Ek is ‘n trotse Oud-Matie en – Simonsberger (1974 – 1978) en was in 1978 Primarium. Ek woon tans saam my vrou, Marietjie, in Qatar en het myself verkiesbaar gestel om op die Raad te dien.

  Indien ek suksesvol tot die posisie verkies word, sal ek graag ‘n bydrae lewer om my vissie vir die Universiteit van Stellenbosch na te streef en my ondervinding te gebruik om die US van krag-tot-krag, op internationale standaarde, te bevorder.

  My Visie vir die Universiteit Stellenbosch is as volg:

  • Dat die Universiteit die top Universiteit in Suid-Afrika sal wees, en dat die Universiteit geoordeel sal word as synde een van die 100 top Universiteite in die wêreld;
  • ‘n Universiteit verbind tot die versekering van ‘n inklusiewe kultuur vir personeel en studente, en wat bekend staan vir Leer en Onderrig en Navorsing van die hoogste gehalte gemeet aan internasionale vlakke van uitnemendheid;
  • ‘n Universiteit wat kampus-omgewings skep wat individuele studente ondersteun tot uitmuntendheid en wat gekenmerk word deur ‘n blywende gemeenskapsgevoel. Die persoonlike ervarings van akademiese identiteit wat die omgewings verskaf is blywend met trots, en;
  • ‘n Universiteit wat bydra tot innoverende oplossings om onderwysbenadeelde leerlinge wat hullle hoërskool loopbaan voltooi het, voor te berei om aan die gepaste hoë toelatingsvereistes van die onderskeie Akademiese Fakulteite te voldoen.

  https://us10.campaign-archive.com/?u=ab3a35a508d75c0a7a181df7b&id=13790ce1f6&e=89519ce992

  PR WOEST

© 2018 Simonsberg Oudbond | Designed by SJOON